Tag Archives: ประกันเดินทางในประเทศ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันเดินทางภายในประเทศ

สำหรับแผน ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางข้างในประเทศ ทำให้รู้สึกอุ่นใจอยู่ตลอดเวลาในการเดินทาง โดยจะมี 7 แผน ในการควบคุ้มครองที่จะมาพร้อมทั้งการรักษาพยาบาล ในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ เพราะเกิดจากอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ทำให้ต้องมีการทำประกันเดินทางในประเทศไปด้วย เพื่อที่จะคุ้มครองคุณได้  หากคุณเองเป็นคนหนึ่งที่กำลังอยากจะมีการทำประกันก็ต้องมีการค้นหาข้อมูลอยู่เสมอ ทำให้สามารถเลือกประกันภัยที่ดีให้กับตนเองได้ ทำให้กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง ถ้าอย่างนั้นเรามาดูประโยชน์ของประกันการเดินทางในประเทศ     1.การป้องกันที่มีการครอบคลุม ซึ่งจะมีการวางแผนการคุ้มครองที่มีการชดเชยได้สูงสุด ถึง 1,000,000 บาท ซึ่งในกรณีที่เสียชีวิตจากการเกิดอุบัติเหตุ พร้อมกับการคุ้มครองในเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 100,000 บาท ความดูแลที่มีการครอบคลุมได้อย่างแท้จริง ทำให้การทำประกันการเดินทาง กลายเป็นสิ่งที่ท่านต้องเลือก เพื่อจะความคุ้มครองโดยตรง ซึ่งจะมีการมอบความตอบแทนให้กับผู้ที่ได้เลือกทำ ประกันเดินทางในประเทศเป็นการคุ้มครองอีกรูปแบบหนึ่ง หากคุณเองเดินทางไปไหนมาไหน  แล้วประสบอุบัติเหตุ ประกันภัยรูปแบบนี้ก็จะช่วยเหลือให้ความดูแลคุณได้เหมือนกัน  ทำให้กลายเป็นประกันภัยที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่ง 2.การเสียชีวิตพร้อมกับการสูญเสียทางด้านอวัยวะจากประสบอุบัติเหตุ ซึ่งการคุ้มครองเพื่อผู้ที่เสียชีวิต หรือการสูญเสียทางด้านอวัยวะสายตา หรือจะเป็นทุพพลภาพถาวรจากการประสบอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องขึ้น ทำให้ประกันเดินทางในประเทศ เป็นประกันภัยที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง เพื่อผู้ที่ชอบการเดินทางภายในประเทศ ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหน ท่านเองก็จะได้รับผลตอบแทนมากมาย หากประสบอุบัติเหตุ 3.มีการบริการให้การช่วยเหลือไปทั่วโลก  สำหรับ AIG เป็นผู้ที่ให้งานบริการประกันเดินทางในประเทศ ที่ได้มีบริษัทเป็นศูนย์ช่วยเหลือ โดยจะมีศูนย์กลางให้ความช่วยเหลือ 8 แห่งร่วมกัน พร้อมกับมีพนักงานมากกว่า 1,000… Read more »