Tag Archives: ศาลพระภูมิ

รูปแบบการเลือกศาลพระภูมิที่ถูกต้อง

ศาลพระภูมิ ถือว่าเป็นที่อยู่ของพระชัยมงคล ซึ่งเป็นที่ประทับของเทพที่จะต้องดูแลพร้อมกับมีความเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของประชากรทั่วไปอีกด้วย จะแปลกแยกจากศาลตายาย นั่นหมายถึง ที่อยู่ของเจ้าที่ ซึ่งคงจะเป็นเจ้าของเดิม หรือผู้ที่มีความผูกพันกับพื้นที่แห่งนั้น แต่ถ้ามองจากลักษณะทางด้านข้างนอกของศาลพระภูมิพร้อมกับศาลตายายกันแล้ว ก็ตรงที่ศาลพระภูมินั้นจะมีแค่เพียงขาเดียว แต่ศาลตายายจะมี 4 เสา   ถ้าอย่างนั้นมาดูกระบวนการเลือกศาลที่ถูกต้องกันดีกว่า     1.รูปแบบของศาลพระภูมิ ศาลที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วย เสาของศาลพระภูมิ จานรอง พร้อมกับตัวของประสาทศาล ซึ่งทั้งนี้ ถึงแม้รูปแบบของศาลจะไม่ตายตัวนัก แต่ก็ต้องดูศาลพระภูมิให้เป็นกันก่อน เพราะว่าศาลพระภูมิจะเป็นเสาเพียงต้นเดียว แต่ถ้าเป็นศาลตายายก็จะเป็นเสา 4 เสา พร้อมกับส่วนศาลเทพจะมี 6 เสาด้วยกัน ซึ่งหากต้องการศาลพระภูมิที่มีความนิยมมากที่สุด ก็ต้องเลือกศาลแบบเสาเดียว 2. สีของศาลพระภูมิ หากว่าอ้างถึงจากหลักฮวงจุ้ยกันแล้ว ถือว่าศาลพระภูมิเป็นธาตุไฟ พร้อมกับมีสีที่เหมาะกับธาตุไฟนั่นก็คือ สีแดง แต่หากว่าเป็นตำราโดยทั่วไปกันแล้ว จะมีรูปร่างของธาตุต่าง ๆ เพราะเช่นนั้น สีที่ควรใช้กับศาลพระภูมิก็จะไม่ได้ใช้สีแดง แต่ส่วนใหญ่จะมีการเลือกศาลพระภูมิที่มีสีขาว ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะต้องตัดของด้วยสีทอง ส่วนทางศาลพระภูมิที่มีพื้นที่สีแดงส่วนมากแล้วจะเป็นสีน้ำเงิน พร้อมกับส่วนสีที่ไม่เหมาะสมกับศาลไม่ว่าจะเป็นศาลพระภูมิ หรือศาลตายาย ก็คือ สีน้ำเงิน สีดำ พร้อมกับสีฟ้า ซึ่งทั้ง 3 สีนี้ ถือว่าเป็นสีธาตุน้ำ จะเป็นสีพิฆาตธาตุไฟ ทำให้ขาดพลังงานในการส่งเสริมนั่นเอง เพราะเช่นนั้นการเลือกศาลจึงจำเป็นต้องรู้สีกันด้วย… Read more »